Vastuullisuus ja turvallisuus

Erityisen toimintakategorian toimintalupa

Olemme saaneet Traficomilta Erityisen toimintakategorian toimintaluvan, mikä tarkoittaa, että noudatamme tiukkoja turvallisuus- ja laatuvaatimuksia jokaisessa operaatioissamme. Kaikki toimintamme suunnitellaan ja toteutetaan noudattaen korkeimpia turvallisuusstandardeja, vähentäen mahdollisia ympäristöriskejä.

ESG-periaatteet

Ympäristö-, sosiaaliset ja hallinnolliset (ESG) periaatteet ovat toimintamme keskiössä. Pyrimme aktiivisesti minimoimaan toimintamme ympäristövaikutukset ja olemme sitoutuneet hiilijalanjälkemme pienentämiseen.

Energiatehokkuus

Drone-teknologiamme on valittu huolella energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden perusteella. Operaatiomme ovat suunniteltu olemaan mahdollisimman energiatehokkaita, mikä ei ainoastaan vähennä kustannuksia, vaan myös minimoi ympäristövaikutukset.

Konkreettisia esimerkkejä:

  • Käytämme uusinta drone-teknologiaa, joka pystyy keräämään tarkkaa tietoa nopeasti, vähentäen lennon aikaa ja energiankulutusta.
  • Drone-laitteistomme on suunniteltu olemaan kevyitä, tehokkaita ja akkutehokkaita, mikä vähentää energian tarvetta ja pidentää lentoaikoja.
  • Huollamme ja päivitämme säännöllisesti dronejamme varmistaaksemme, että ne toimivat mahdollisimman tehokkaasti ja energiatehokkaasti.

Kestävä kehitys ja innovaatio

Investoimme jatkuvasti tutkimukseen ja kehitykseen, pyrkien löytämään uusia ja innovatiivisia tapoja integroida kestävä kehitys osaksi palvelujamme. Olemme sitoutuneet kehittämään ratkaisuja, jotka eivät ainoastaan lisää arvoa asiakkaillemme, vaan myös edistävät kestävää kehitystä.

Vastuullinen toiminta:

  • Jokainen drone-lento suunnitellaan huolellisesti minimoidaksemme ympäristövaikutukset, välttäen herkkien ekosysteemien ja elinympäristöjen häirintää.
  • Koulutamme pilottimme ymmärtämään ja kunnioittamaan ympäristöä, varmistaen, että he toteuttavat lennot vastuullisesti ja turvallisesti.
  • Jätteen ja melun vähentäminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Panostamme jatkuvaan parannukseen ja innovaatioihin, jotka auttavat meitä minimoimaan toimintamme ympäristöjalanjäljen.

SK Drones Oy on sitoutunut olemaan edelläkävijä vastuullisessa ja kestävässä dronetoiminnassa. Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme ollaksemme luotettava ja vastuullinen kumppani asiakkaillemme, yhteisöllemme ja ympäristöllemme.

Hyvä hallinto ja taloudellinen vastuullisuus ovat toimintamme ytimessä

Noudatamme eettistä ohjesääntöämme, joka määrittelee, miten työntekijöidemme, asemasta riippumatta, tulisi suhtautua eettisiin ja laillisiin vaatimuksiin liiketoiminnassa sekä muokkaa tapaamme olla vuorovaikutuksessa liikekumppaneidemme, työntekijöidemme, osakkeenomistajiemme ja yleisön kanssa.

Noudatamme voimassa olevia lakeja ja säädöksiä ja otamme tietoturvan vakavasti kaikissa toiminnoissamme. On myös selvää, että odotamme kumppaneidemme toimivan vastuullisesti ja eettisesti.

Uskomme, että vastuullisesti ja ammattimaisesti toimiminen lähellä ihmisiä tukee kannattavuuttamme nyt ja tulevaisuudessa.

Turvallisuus

SK Drones Oy ymmärtää, että monimutkaisessa ja digitaalisessa maailmassa tietoturva on olennainen osa laadukasta palvelua. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme paitsi teknologisesti edistyksellisiä ja innovatiivisia dronetoiminnan ratkaisuja, myös ylläpitämään korkeimpia tietoturvan standardeja, jotka varmistavat asiakastietojen ja -datajen ehdottoman suojan.

Asiakkaidemme erityisvaatimusten ja -tarpeiden huomioiminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Jos asiakkaan projektilla on erityisiä tietoturva- tai käyttövaatimuksia, kuten tiukat ehdot drone-laitteiden valmistusmaalle, olemme valmiita ja kykeneviä mukautumaan näihin vaatimuksiin.

Kohdennettu Turvallisuus:

  • Mukautettavuus: Pystymme mukauttamaan dronetoimintamme vastaamaan asiakkaan spesifisiä tietoturva- ja käyttövaatimuksia.
  • Sertifioidut Laitteistot: Tarjoamme asiakkaille mahdollisuuden valita erityisesti sertifioituja ja hyväksyttyjä drone-laitteistoja, jotka täyttävät tiukimmatkin kansainväliset tietoturvanormit.
  • Tietoturvakäytännöt: Noudatamme jatkuvasti päivittyviä tietoturvakäytäntöjä ja protokollia, jotta voimme taata asiakastietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden.

Tietoturvan Integraatio:

Kaikki drone-operaatiomme on suunniteltu huolellisesti integroimaan tietoturva jokaiseen projektiin. Olemme proaktiivisesti sitoutuneet ehkäisemään tietoturvauhat sekä kehittämään ja noudattamaan parhaita käytäntöjä datan hallinnassa, käsittelyssä ja säilytyksessä.

Asiakaslähtöinen Ratkaisu:

SK Drones Oy on omistautunut yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa rakentaaksemme räätälöityjä, turvallisia ja luotettavia drone-ratkaisuja. Jokainen operaatio on suunniteltu yksilöllisesti, jotta se täyttää asiakkaan erityiset tietoturva- ja operatiiviset vaatimukset, tarjoten näin mielenrauhaa ja varmuutta korkeatasoisen turvallisuuden osalta.

Ota yhteyttä

Referenssit