Innovate Oy

Insinööritoimisto Innovate Oy oli saanut tehtäväkseen suunnitella kunnostusprojektin historialliselle toimistorakennukselle Helsingin sydämessä. Rakennus oli upea, mutta vuosien varrella se oli kohdannut haasteita rakenteellisen eheyden ja modernisoinnin suhteen.

Innovate Oy:n insinöörit tarvitsivat tarkan ja luotettavan tavan arvioida rakennuksen nykytila, ennen kuin he saattoivat aloittaa suunnittelutyön. Heidän piti ottaa huomioon rakennuksen monimutkaiset yksityiskohdat, sen rakenteellinen eheys ja integroida uudet, moderneja standardeja vastaavat elementit vanhan rakennuksen charmia kunnioittaen.

Tämä oli hetki, jolloin SK Drones Oy astui kuvaan. Yritys tarjosi ratkaisuksi huipputarkkaa 3D-mallinnusta, joka voitiin toteuttaa drone-teknologian avulla. Heidän ammattitaitoinen tiiminsä lennätti dronet rakennuksen ympärillä,, keräten satoja kuvia, jotka muodostivat perustan tarkalle ja interaktiiviselle 3D-mallille.

SK Drones Oy:n luoma 3D-malli antoi Innovate Oy:lle mahdollisuuden tutkia rakennuksen jokaista yksityiskohtaa, mitata tiloja ja rakenteita tarkasti ja suunnitella korjaukset ja päivitykset digitaalisesti ennen kuin fyysinen työ alkoi. Malli mahdollisti myös virtuaalisen yhteistyön insinöörien, arkkitehtien ja rakentajien välillä, mikä nopeutti projektin aikataulua ja paransi kommunikaatiota.

3D-malli paljasti rakenteellisia ongelmia ja mahdollisuuksia, joita ei olisi voitu havaita perinteisin menetelmin. Innovate Oy pystyi tekemään informoituja päätöksiä materiaalien valinnasta, kustannusarvioista ja aikatauluista, mikä vähensi yllätyksiä ja riskejä.

Projektin loppuun mennessä Innovate Oy ei ainoastaan pystynyt palauttamaan historiallisen rakennuksen entiseen loistoonsa, vaan myös integroimaan moderneja elementtejä, jotka varmistivat rakennuksen käytettävyyden ja turvallisuuden vuosikymmeniksi eteenpäin. SK Drones Oy:n 3D-mallinnus oli olennainen osa projektin menestystä, ja se osoitti drone-teknologian voiman ja mahdollisuudet korjausrakentamisen alalla.