Solar Power Finland Oy

Solar Power Finland Oy ja SK Drones Oy aloittivat yhteistyönsä jo aurinkovoimalan suunnitteluvaiheessa. SK Drones Oy:n erikoistunut tiimi suoritti tarkan 3D-mallinnuksen tulevan aurinkovoimalan maa-alusta käyttäen huipputeknologiaa sisältäviä droneja.

3D-Mallinnus ja Maarakennustyöt

Tämä 3D-malli oli erittäin arvokas Solar Power Finland Oy:lle. Se antoi yksityiskohtaisen kuvan maaston muodoista, korkeuseroista ja muista keskeisistä tekijöistä, joilla oli suora vaikutus maarakennustöiden ja tiestön suunnitteluun. Malli auttoi insinöörejä ja suunnittelijoita tekemään informoituja päätöksiä, optimoimaan maanrakennustöitä ja vähentämään suunnitteluvirheitä ja -viiveitä. Tiimi pystyi suunnittelemaan tehokkaammat ja turvallisemmat tiet voimalalle sekä varmistamaan, että maarakennustyöt tehtiin kestävästi ja kustannustehokkaasti.

Säännölliset Tarkastukset ja Ylläpito:

SK Drones Oy:n tarjoama arvo ei päättynyt rakennusvaiheeseen. Yhteistyö Solar Power Finland Oy:n kanssa jatkuu, sillä SK Drones Oy vastaa aurinkopaneelien säännöllisistä tarkastuksista. Dronet, jotka on varustettu huipputason lämpökameroilla, suorittavat jatkuvia lentotarkastuksia voimalan yllä. Ne tunnistavat mahdolliset lämpöhäviöt, vauriot ja muut toimintahäiriöt, jotka saattavat vaikuttaa voimalan suorituskykyyn.

Tämä ennakoiva ja jatkuva lähestymistapa ylläpitoon takaa, että aurinkovoimala toimii aina huippukapasiteetilla. Mahdolliset ongelmat voidaan havaita ja korjata nopeasti, mikä vähentää seisokkeja ja tuotantotappioita. SK Drones Oy:n asiantuntijat analysoivat kerättyä tietoa ja tarjoavat Solar Power Finland Oy:lle räätälöityjä ratkaisuja jatkuvan parannuksen ja tehokkuuden varmistamiseksi.

Pitkäaikainen Kumppanuus:

SK Drones Oy on muodostunut Solar Power Finland Oy:lle paitsi palveluntarjoajaksi, myös strategiseksi kumppaniksi. Droneteknologian ansiosta aurinkovoimalan elinkaari on ennakoitavissa ja hallittavissa, mikä maksimoi investoinnin tuoton ja tehostaa toimintaa. Solar Power Finland Oy on vakuuttunut yhteistyön arvosta ja näkee SK Drones Oy:n ratkaisut keskeisenä osana voimalansa tehokkuutta ja kilpailukykyä myös tulevaisuudessa.